Cennik

Miła Przystań to bardzo kameralne i zaciszne miejsce na pograniczu Warmii i Mazur. Na 25 ha malowniczych łąk, pagórków, lasów i jezior stoi domek przeznaczony dla 6-8 osób, dostępny w okresie od maja do września. Stworzyliśmy to miejsce z myślą o miłośnikach dzikiej przyrody ceniących sobie ciszę i spokój oraz bezpośredni kontakt z naturą, a także o tych, którzy lubią aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zarezerwuj swój pobyt już dziś i spędź w Miłej Przystani niezapomniane chwile!

Sezony/ceny 01.10-27.04 28.04- 30.09
Cały domek
max. 6- 8 os.
490 zł/ 1 doba
(min. 3 noclegi)

690 zł/ doba (w miesiącach lipiec- sierpień min. 6 noclegów)

Uwaga:
- Pobyt to min. 3 noclegi, w miesiącach lipiec i sierpień pobyt min. 6 noclegów.
- Doba Miłej Przystani rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
- Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całości pobytu na wskazany przez Gospodarzy Miłej Przystani numer rachunku bankowego.
- W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł - płatna gotówką. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po zdaniu domku i uregulowaniu wszelkich opłat, w tym za usługi dodatkowe.
- Przy dłuższych pobytach zapraszamy do indywidualnego ustalenia ceny. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@milaprzystan.pl.
- Wpłata zadatku na poczet pobytu oznacza akceptację regulaminu Miłej Przystani oraz regulaminu naszych łowisk.
- Szanowni Goście - w poszanowaniu dla zwierząt zamieszkujących okolicę Miłej Przystani (w tym także gatunków chronionych) uprzejmie prosimy o zostawianie swoich pupili (psów, kotów) w domu. Dziękujemy! 

Jako Gospodarze Miłej Przystani wysoko będziemy cenić Waszą współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, który ma na celu zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu. Dziękujemy!

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywające na terenie Miłej Przystani.
 2. Dom wynajmowany jest na doby. Pobyt w Miłej Przystani to minimum 3 doby, a w miesiącach lipiec- sierpień minimum 6 dób.
 3. Doba w Miłej Przystani rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Pozostanie w domku lub zatrzymanie w nim rzeczy osobistych po godz. 10:00, traktowane jest, jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku wg aktualnego cennika Miłej Przystani.
 4. Przedłużenie pobytu (poza okres wskazany w dniu przybycia) będzie możliwe w przypadku dostępności miejsc. O chęci przedłużenia pobytu należy poinformować Gospodarzy Miłej Przystani.
 5. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry — przelewem na konto Miłej Przystani lub gotówką. Nie ma możliwości dokonania płatności kartą.
 6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł; płatna gotówką.
 7. Przekazanie i zdanie kluczy do domów odbywa się zawsze w obecności Gospodarzy.
 8. Osoby odwiedzające Gości pobytowych mogą przebywać w Miłej Przystani do godz. 18:00 po uprzedniej zgodzie Gospodarzy.
 9. Osoby odwiedzające Gości pobytowych mogą korzystać z usług dodatkowych po uprzedniej zgodzie Gospodarza i zapłacie za te usługi (np. korzystanie z łowisk, rowerów, łódek, kajaków itp.)
 10. Zachowanie Gości pobytowych (oraz osób ich odwiedzających) nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości, a także życia miejscowej zwierzyny.
 11. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia domu tj. dokładnego zamykania okien i drzwi wejściowych przy każdorazowym jego opuszczaniu.
 12. Gospodarze mogą odmówić realizacji dalszych usług osobom nieprzestrzegającym regulaminów Miłej Przystani.
 13. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów przez Gości Gospodarz ma prawo zażądać opuszczenia przez nich terenu Miłej Przystani bez zwrotu zapłaty za pobyt.
 14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub osób ich odwiedzających.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, przepisy prawne oraz dobre samopoczucie Gości, w domu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. Miejsce do tego wyznaczone znajduje się na zewnątrz domu. Za nieuszanowanie przepisu każdy Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł za odświeżenie domu.
 16. Zabrania się rzucania niedopałków i śmieci na terenie całej Miłej Przystani.
 17. Gospodarze mogą odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulaminy.
 18. Przedmioty pozostawione przez Gości w domu Miłej Przystani gromadzone będą przez jeden miesiąc. Odesłanie pozostawionych przedmiotów jest możliwe na pisemne życzenie Gości - za zaliczeniem pocztowym, na ich koszt. W przypadku niezgłoszenia ww. chęci w okresie powyżej jednego miesiąca, pozostawione rzeczy przechodzą na własność Gospodarzy.
 19. Wszelkie zauważone usterki wymagają natychmiastowego zgłoszenia Gospodarzom Miłej Przystani.
 20. Gospodarze Miłej Przystani nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych przywiezionych przez Gości.
 21. Gospodarze Miłej Przystani zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia w depozyt przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 22. Gość nie ma prawa udostępniać i przekazywać domu osobom trzecim niezgłoszonym do pobytu.
 23. W Miłej Przystani obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano dnia następnego.
 24. Podczas pobytu Goście odpowiadają za porządek w domku. Zmiana pościeli będzie realizowana na wyraźną prośbę Gości.
 25. Parking niestrzeżony dla Gości Miłej Przystani udostępniany jest bezpłatnie. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie
 26. Gospodarze reagują na uwagi i zastrzeżenia Gości. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na bieżąco.
 27. Goście otrzymują komplet kluczy do domu i pilot do bramy wjazdowej do Miłej Przystani, które są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza lub pilota do bramy skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 250 Euro (wymiana modułu).
 28. Za pobyt dzieci i osób nieletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 29. Na terenie Miłej Przystani zabrania się samodzielnego rozpalania ognisk. Miejsce i termin grillowania należy ustalić z Gospodarzami.
 30. Organizacja ognisk odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Gospodarzy oraz za opłatą za jego przygotowanie (w tym za bezpieczne usunięcie żaru na zakończenie oraz posprzątanie).
 31. Istnieje możliwość rozbicia jednego namiotu przy domu. Należy wcześniej ustalić taką możliwość z Gospodarzami. Za namiot pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą dobę.
 32. Same miejsca na namioty nie są wynajmowane.
 33. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają regulacji obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.